Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna weryfikuje spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynku na etapie projektu budowlanego.

Podstawowymi wymaganiami jakie musi spełnić nowoprojektowany budynek są przede wszystkim dopuszczalne maksymalne wartości:

 • wskaźnika EP [kWh/(m2*rok)], czyli zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
 • współczynników przenikania ciepła U [W/(m2*K)] dla przegród budowlanych oraz dla stolarki okiennej i drzwiowej

Przygotowanie projektowanej charakterystyki energetycznej (PCHE) opiera się na tej samej metodologii prawnej co sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Stąd bilans w niej zawarty uwzględnia podobne elementy:

 • wielkość i złożoność bryły budynku
 • planowane przeznaczenie, sposób i czas użytkowania budynku
 • straty ciepła przez przegrody zewnętrzne do otoczenia
 • zyski wewnętrzne od użytkowników i wyposażenia oraz od nasłonecznienia
 • sprawność wytworzenia, przesyłu, akumulacji i wykorzystania ciepła na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody
 • sprawność wytworzenia, przesyłu, akumulacji i wykorzystania chłodu na potrzeby klimatyzacji / chłodzenia
 • rodzaj oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych)
 • stopień złożoności systemu zarządzania energią lub jego brak 
 • rodzaje zużywanych nośników energii i ich wpływ na środowisko

 

Elementem poświadczającym nasze kompetencje są m.in. posiadane przez nas Uprawnienia, ale także wiedza uzyskana w teorii i w praktyce. Jednym z ciekawszych programów szkoleniowych w tym zakresie był w 2011 r. transfer wiedzy i technologii w ramach projektu NOWY EKSPERT. Projekt zakończył się dla nas pozyskaniem Certyfikatu KNOW-HOW w zakresie:

 • Systemy zaopatrzania w energię w nowowznoszonych budynkach;
 • Ocena jakości środowiska wewnętrznego i szczelności budynków;
 • Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach;
 • Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych;
 • Metody efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie.

(Certyfikat został wydany jeszcze dla starej nazwy firmy Efekywny-Dom)


Opracowaliśmy dotychczas bilanse energetyczne dla różnego rodzaju obiektów o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 800 000 m2.

Konkretne przykłady potwierdzające nasze doświadczenie praktyczne i skuteczną realizację mogą Państwo znaleźć w zakładce Referencje.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Skontaktuj się z nami

Potwierdzają nasze kompetencje