Analiza systemów zaopatrzenia w energię i ciepło

Analiza systemów zaopatrzenia w energię i ciepło porównuje poziom zużycia energii i ciepła oraz koszty eksploatacyjne i inwestycyjne dla różnych systemów zaopatrzenia

Analiza opiera się na bilansie energetycznym danego obiektu i zawiera:

  • profil zużycia energii i ciepła
  • porównanie ilości oraz sprawności wytwarzania energii i ciepła
  • wielkości kosztów eksploatacyjnych i nakładów inwestycyjnych oraz czas ich zwrotu
  • wielkości emisji CO2 - czyli wpływu porównywanych systemów na środowisko

Dobieramy rozwiązania optymalne energetycznie, ekonomicznie i ekologicznie.

Elementem poświadczającym nasze kompetencje są m.in. posiadane przez nas Uprawnienia, ale także wiedza uzyskana w teorii i w praktyce. Jednym z ciekawszych programów szkoleniowych w tym zakresie był w 2011 r. transfer wiedzy i technologii w ramach projektu NOWY EKSPERT. Projekt zakończył się dla nas pozyskaniem Certyfikatu KNOW-HOW w zakresie:

  • Systemy zaopatrzania w energię w nowowznoszonych budynkach;
  • Ocena jakości środowiska wewnętrznego i szczelności budynków;
  • Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach;
  • Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych;
  • Metody efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie.

(Certyfikat został wydany jeszcze dla starej nazwy firmy Efekywny-Dom)


Nasze analizy pomogły wybrać sposób dostawy lub produkcji energii i ciepła inwestorom oraz użytkownikom już ponad 700 różnych obiektów i instalacji.

Konkretne przykłady potwierdzające nasze doświadczenie praktyczne i skuteczną realizację mogą Państwo znaleźć w zakładce Referencje.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Skontaktuj się z nami

Potwierdzają nasze kompetencje