Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku ocenia poziom zużycia ciepła i energii w stanie istniejącym oraz określa optymalne rozwiązania, pomagające zmniejszyć rachunki.

Dzięki ocenie zużycia ciepła, gazu i energii oraz przeglądowi technicznemu budynku i jego instalacji, możliwy jest dobór rozwiązań technicznych, które przyniosą największe oszczędności

Proponowane modernizacje są dobierane w taki sposób, aby ich czas zwrotu nakładów inwestycyjnych był jak najkrótszy, a wpływ na środowisko (m.in. emisja CO2) jak najmniejszy.

 

Przykładowe, najczęściej stosowane ulepszenia pomagające poprawić efektywność energetyczną budynków to:

  • wymiana lub modernizacja systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • docieplenie ścian zewnętrznych i dachów
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • wymiana oświetlenia
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii
  • wprowadzenie systemu zarządzania energią

 

Audyt energetyczny budynku przeważnie przeprowadza się na potrzeby różnego rodzaju programów lub konkursów wspierających finansowo termomodernizację.

Najczęściej źródła dofinansowania mają formę dotacji lub preferencyjnej pożyczki, albo są miksem tych dwóch opcji.

Najpopularniejsze z nich to:

  • FENX, FENG - Kredyt Ekologiczny, FEDS i inne programy regionalne
  • Fundusz termomodernizacji i remontów - Banku Gospodarstwa Krajowego (premia termomodernizacyjna i remontowa)
  • Konkursy i programy z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW

Wykonywane przez nas Audyty są zgodne ze standardowymi procedurami wynikającymi z metodologii określonej w obowiązujących Ustawach i Rozporządzeniach. Oczywiście na Państwa życzenie jesteśmy w stanie dostosować je do specyficznych wymagań danego konkursu na dofinansowanie.


Identyfikujemy źródła strat, nadmiernego zużycia oraz wysokich kosztów energii i ciepła. Dobieramy rozwiązania optymalne energetycznie, ekonomicznie i ekologicznie.

Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt Audytów Energetycznych różnego rodzaju budynków. Konkretne przykłady potwierdzające nasze doświadczenie i skuteczną realizację mogą Państwo znaleźć w zakładce Referencje.

Poza opiniami Klientów nasze Audyty zostały także poddane ocenie przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. W ten oto sposób zostaliśmy wpisani na Listę Rekomendowanych Audytorów Energetycznych ZAE.

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Skontaktuj się z nami

Potwierdzają nasze kompetencje