ESCO - Finansowanie Modernizacji

Dzięki formule finansowania ESCO (ang. Energy Saving Company), nasi klienci mogą bezkosztowo sfinansować modernizację swoich urządzeń w celu uzyskania oszczędności energii.

Jak to działa w NEGA-Energy?

Razem z Klientem przygotowujemy założenia, plan modernizacji oraz podpisujemy odpowiednią umowę. Dostarczamy całościowe finansowanie projektu. Wraz z naszymi partnerami technicznymi wdrażamy rozwiązanie modernizacyjne u Klienta. W całym procesie dokonujemy odpowiednich pomiarów zużycia energii i monitorujemy je przez cały okres trwania naszej umowy. Na tej podstawie rozliczamy projekt. Nasze wynagrodzenie jest całkowicie powiązane z efektem wprowadzonego rozwiązania, które obniża ilość zużywanej energii u Klienta. Klient płaci nam z części uzyskanych oszczędności przez czas trwania umowy, a po tym okresie zatrzymuje całą oszczędność dla siebie.

Klient nie ponosi ryzyka technicznego oraz finansowego. Nie musi angażować środków finansowych w modernizację, a całość jest finansowana w czasie z realnie wygenerowanych oszczędności energii.

Infografika

W celu bardziej szczegółowego zobrazowania tej metody finansowania poprawy efektywności energetycznej, przygotowaliśmy poniższą grafikę.

NEGA-Energy - Co to jest ESCO?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. NEGA-Energy

 

Formularz kontaktowy


Potwierdzają nasze kompetencje