Audyt efektywności energetycznej - Białe Certyfikaty

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i wyeliminowanie jej niepotrzebnych strat obniża koszty działalności przedsiębiorstwa, a przy tym czyni je bardziej przyjaznym środowisku naturalnemu. Niestety, wiele firm zmuszonych jest do rezygnacji z działań, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, ponieważ często wiążą się one ze znacznymi wydatkami.


Jeżeli chcą Państwo zrealizować przedsięwzięcie, poprawiające efektywność energetyczną instalacji procesu lub całego obiektu, ale jednym z istotnych utrudnień jest brak odpowiednich środków pieniężnych to rozwiązaniem idealnym jest system Świadectw Efektywności Energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów).

Nasza firma od lat pomaga różnym podmiotom (instytucjom, przedsiębiorstwom, spółdzielniom mieszkaniowym itp.) w uzyskaniu tego typu certyfikatów, a nasi partnerzy sfinansowali dzięki nim inwestycje, dotyczące m.in. wymiany i modernizacji źródeł ciepła, udoskonalenia systemów oświetleniowych i wentylacyjnych.


Czym są Białe Certyfikaty?


Białe Certyfikaty, zwane również Świadectwami Efektywności Energetycznej, to specyficzna forma finansowania modernizacji w przedsiębiorstwie przemysłowym, instytucji czy innym podmiocie gospodarczym, dedykowana tylko planowanym i jeszcze nie rozpoczętym projektom. Skorzystać z niej może podmiot, który zobowiąże się do redukcji zapotrzebowania na energię minimum o 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku, na przykład poprzez:


•    izolację instalacji przemysłowych

•    przebudowę lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe

•    modernizację lub wymianę urządzeń, instalacji bądź systemów

•    odzyskiwanie ciepła, w tym odzysk w procesach przemysłowych, np. poprzez instalację lub modernizację

•    ograniczenie strat w sieciach, instalacjach i odbiornikach energii elektrycznej i cieplnej

•    zastąpienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła

•    budowę przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakup albo modernizację węzła cieplnego

•    modernizację instalacji wytwarzania chłodu

•    modernizację lub wymiana oświetlenia

•    automatyzacja lub modernizacja procesów technologicznych


Świadectwa Efektywności Energetycznej przyznawane są przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) na podstawie poprawnie złożonego wniosku i załączanej do niego dokumentacji technicznej, w tym opracowanego uprzednio Audytu Efektywności Energetycznej. Gdy Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i przeprowadzą Państwo odpowiednią modernizację to przedsiębiorstwo otrzyma Białe Certyfikaty, które następnie może spieniężyć i uzyskaną kwotę wykorzystać na pokrycie kosztów inwestycji. 
 

Jak to możliwe? Białe Certyfikaty są nie tylko dokumentami, poświadczającymi efektywność energetyczną Państwa przedsiębiorstwa, ale stanowią prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Sprzedając je innym podmiotom, na przykład producentom energii, można łatwo uzyskać środki na dofinansowanie swojej inwestycji.


Co możemy dla Państwa zrobić?


Decydując się na współpracę z NEGA-Energy nie muszą Państwo samodzielnie przechodzić procesu uzyskiwania Białych Certyfikatów. Dzięki nam całość przebiegnie sprawnie i bezproblemowo, ponieważ przeprowadzimy Państwa przez wszystkie formalności:


•    opracujemy Audyt Efektywności Energetycznej (czyli ocenimy potencjał oszczędności w instalacjach, procesach i obiektach oraz możliwości ich modernizacji)
•    przygotujemy Wniosek o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej
•    zapewnimy kompleksową pomoc we wszystkich pozostałych formalnościach związanych z procedurą pozyskania Białych Certyfikatów (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. + Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej)

 


Oceniamy potencjał osczędności w instalacjach, procesach i obiektach oraz możliwości ich modernizacji.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Skontaktuj się z nami

Potwierdzają nasze kompetencje