Audyt efektywności energetycznej - Białe Certyfikaty

Audyt Efektywności Energetycznej ocenia potencjał oszczędności energii w instalacjach, procesach i obiektach oraz określa możliwości ich modernizacji

Szukają Państwo źródła dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną instalacji, procesu lub całego obiektu? Narzędziem, dającym możliwość wsparcia inwestycji energooszczędnych, jest system Świadectw Efektywności Energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów). Uzyskane Świadectwa Efektywności Energetycznej stanowią prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Są skupowane przez podmioty zobowiązane czyli m.in. producentów energii.

Tym samym mogą stanowić spory (bezzwrotny) zastrzyk finansowy w budżecie modernizacji.

Obecnie Białe Certyfikaty dają możliwość dofinansowania wyłącznie przedsięwzięć planowanych. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej.

Tutaj mogą Państwo się zapoznać ze wzorem wniosku:

wzór wniosku o wydanie Świadectwa Efektywności energetycznej - URE

Wniosek przygotowuje się na podstawie opracowanego uprzednio Audytu Efektywności Energetycznej. Aby dane przedsięwzięcie mogło zostać dofinansowane musi wpisywać się w ramy określone w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23. listopada 2016r., w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Przykłady ogólnych kategorii - Przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w zakresie:

  1. izolacji instalacji przemysłowych.
  2. przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe.
  3. modernizacji lub wymiany urządzeń, instalacji bądź systemów.
  4. odzyskiwania ciepła, w tym odzysku w procesach przemysłowych, w tym poprzez instalację lub modernizację.
  5. ograniczeń strat w sieciach, instalacjach i odbiornikach energii elektrycznej i ciepła.
  6. zastąpienia niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła.
  7. budowy przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupu albo modernizacji węzła cieplnego.
  8. modernizacji instalacji wytwarzania chłodu.

Oferujemy Państwu zarówno opracowanie Audytu Efektywności Energetycznej, jak i przygotowanie Wniosku o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej, a także kompleksową pomoc we wszystkich pozostałych formalnościach związanych z procedurą pozyskania Białych Certyfikatów.

Coraz większe grono naszych partnerów z zakresu projektowania i wykonawstwa może także wesprzeć Państwa w fizycznej realizacji inwestycji.


Oceniamy potencjał osczędności w instalacjach, procesach i obiektach oraz możliwości ich modernizacji.

Konkretne przykłady potwierdzające nasze doświadczenie praktyczne i skuteczną realizację mogą Państwo znaleźć w zakładce Referencje.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Skontaktuj się z nami

Potwierdzają nasze kompetencje