Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Prowadzenie dużego, dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa wymaga dopełnienia wielu formalności, a także otwartości na nowe rozwiązania, sprzyjające między innymi minimalizacji kosztów funkcjonowania firmy czy wzmocnieniu jej ekologicznych standardów. Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, czyli przegląd gospodarki energetycznej, obejmujący 90% całkowitego zużycia - w odniesieniu do wszystkich nośników energii, pozwala osiągnąć każdy z tych celów. Realizuje bowiem prawny obowiązek, a zarazem niesie szereg dodatkowych korzyści dla firmy.

 
Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo klasyfikowane jest jako duże, czyli zatrudnia minimum 250 pracowników lub osiąga roczne obroty powyżej 50 mln euro i przychody powyżej 43 mln euro to muszą Państwo taki audyt przeprowadzić. W przypadku mniejszych firm takie działania są dobrowolne, jednak warto rozważyć wykorzystanie potencjału, płynącego z rzetelnego audytu. Nasza firma z przyjemnością podejmie się tego zadania i przygotuje dla Państwa potrzebną dokumentację. Szybko, dokładnie i w pełni profesjonalnie.


Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa – jak działamy?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami audyt powinien zostać przeprowadzony na zasadzie przeglądu gospodarki energetycznej, obejmującego 90% całkowitego zużycia energii: w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.


Nasza praca polega na:
•    analizie stanu użytkowania energii w Państwa firmie
•    identyfikacji źródeł strat, nadmiernego zużycia energii oraz wysokich kosztów energii i ciepła

Na podstawie dostarczonej przez Państwa dokumentacji oraz przeprowadzonej przez nas wizji lokalnej przygotowujemy raport, który zawiera informacje o obszarach nadmiernego zużycia, a także o potencjalnych oszczędnościach energii, z którymi może wiązać się znaczące obniżenie kosztów.

 

Korzyści


Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa w przypadku niektórych podmiotów jest obowiązkowy, jednak warto wykonać go również z własnej inicjatywy. Niesie on za sobą bowiem dwie podstawowe korzyści:
•    ekonomiczną, bo zawiera wskazówki i sugestie, pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, a tym samym na obniżenie kosztów działalności firmy
•    ekologiczną, bo pomaga podjąć działania, przyjazne dla środowiska naturalnego.

 

Kiedy należy przeprowadzić audyt?

 

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa przeprowadzać należy regularnie co 4 lata. Nieważne, w jakiej branży Państwo działają czy posiadają park maszynowy lub nie mają bogatego zaplecza technologicznego.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku przeprowadzenia audytu, na Państwa przedsiębiorstwo może zostać nałożona kara finansowa w wysokości do 5% rocznego przychodu.
 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz.831) dopuszcza tylko dwa wyjątki:

•    dla firm, które posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowani

•    lub system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE. Pod warunkiem jednak, że w ramach tych systemów w przedsiębiorstwie przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.


Dlaczego warto nam zaufać?
W NEGA-Energy wykonaliśmy dziesiątki Audytów Energetycznych dla przedsiębiorstw z różnych branż, a nasze wskazówki przyczyniły się do olbrzymich oszczędności.


Konkretne przykłady potwierdzające nasze doświadczenie praktyczne i skuteczną realizację mogą Państwo znaleźć w zakładce „Referencje”.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Potwierdzają nasze kompetencje