Dofinansowanie

Program Energia Plus - NFOŚiGW

 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Zakres wsparcia 
Program Energia Plus oferuje wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu:

  • ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej);
  • zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych;
  • przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej;  
  • nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej;
  • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych;  
  • energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. 

 

Beneficjenci: Przedsiębiorcy

 

Formy finansowania:

  • pożyczki preferencyjne (w szczególnych przypadkach z możliwością umorzenia) oraz pożyczki na zasadach rynkowych - od 1 do 300 mln zł / 15-20 lat,
  • dotacje – tylko dla technologii ORC. 

 

Złożenie wniosku do programu - w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego (wykonanego zgodnie z Zaleceniami przygotowania audytu energetycznego zamieszczonymi na stronie NFOŚiGW).

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem Audytu Energetycznego zapraszamy do kontaktu z nami.

Skontaktuj się z nami w sprawie Audytu

 

Więcej informacji na temat Programu Energia Plus można znaleźć na stronie NFOŚiGW.

Potwierdzają nasze kompetencje